VASTUULLISUUS

KULJETUS-PERKOLA OY:N ARVOT


Perheläheinen ajattelutapa

Perhelähtöisessä ajattelussa työyhteisössä pidetään yllä tasa- arvoisuutta, kunnioitetaan toisia, huolehditaan työntekijöiden
työhyvinvoinnista sekä otetaan työntekijät huomioon päätösten teossa ja yritystä kehitettäessä. Kun yritys tukee työntekijöitään, kannustaa se työntekijöitämme toimimaan yhteisen hyvän eteen.


Luotettava ja joustava yhteistyökumppani asiakkaille

Luottamus pitää ansaita ja joustavuus on osoitettava. Yrityksenä haluamme olla asiakkaillemme luottamuksen arvoisia. Yrityksen asiakaslähtöinen ajattelutapa toimii peruspohjana yhteistyölle. Toiminnallamme haluamme tukea asiakkaan yritystoimintaa ja toimia joustavasti asiakkaan toivomalla tavalla. Asiakkaan yritystoiminnan kehittyminen ja menestyminen on myös meille tärkeää. 

Luotettava ja hyvä työnantaja työntekijöille

Työnantajan ja työntekijän välinen luottamussuhde on työyhteisön toiminnan perusta. Työnantajana toimimme hyvän tavan mukaisesti noudattamalla työehtosopimuksia ja toimimalla lain edellyttämin tavoin. Vastuullisena työantajana emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Työntekijöiden työhyvinvointi on koko työyhteisölle tärkeä asia.


Ympäristön huomioiminen päätöksenteossa

Ympäristöystävällisyys on osana kehitystyötä tehtäessä. Kiinnitämme huomiota kalustomme elinkaareen ja sen myötä hiilijalanjälkemme kokonaisvaikutukseen. Investoinnit uusiin varastotiloihin sekä omaan pesulaan ovat erinomaisia ympäristötekoja. Kuljettajakoulutuksien kautta vaikutamme joka päiväisessä toiminnassamme ympäristökuormitukseen.