TIETOSUOJASELOSTE

22.2.2023

REKISTERIN PITÄJÄ

Kuljetus-Perkola Oy (

0590428-7)

Muuraintie 6, 26700 SÄKYLÄ

YHTEYSHENKILÖ

Juuso Perkola

juuso.perkola[@]kuljetusperkola.fi
+ 358 40 769 4181

REKISTERIN NIMI

Kon­tak­tien­hal­lin­ta­re­kis­te­ri

Netvisor : Palkkahallinto 

HR: työsuhdeasiakirjat, avainten luovutusrekisteri, 

koulutusrekisteri, työterveyshuollon rekisteri

Netvisor : Asiakas- ja toimittajarekisteri 

Ac Panther: Kuljettajatiedot 

Mailchimp: Uutiskirje 

Ilmoituskanava: jätetyt lain mukaise ilmoitukset

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

1. Lakisääteisyys 

2. Suostumus


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Netvisor (henkilöstö)

Nimi, osoitetiedot, syntymäaika, työsuhteen aloitus/päättymispvm, palkkauperusteet. 

Tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen lain määräämä aika.


HR

Nimi, osoitetiedot, syntymäaika, palkkausperusteet, työsuhteen aloituspvm..

Tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen lain määräämä aika.

Työterveyshuollon henkilörekistereistä erillinen seloste


Netvisor 

(asiakkaat ja toimittajat)

Nimi


Ac Panther

Nimi, henkilönumero, digipiirturikortin numero, puhelinnumero, 

palkanmaksuperuste (TES/urakka)


Mailchimp

Sähköpostiosoite


Ilmoituskanava

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

HR-prosessien osana.

www-sivustolla ei ole käytössä evästeitä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 HR-prosessien osana työterveyspalvelut tuottavalle yritykselle.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei siirretä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti käsiteltävä aineisto

ICT-järjestelmät sijaitsevat ulkoistetuissa palvelinjärjestelmissä.

HR-paperidokumentit erillisessä, lukittavassa kaapissa.

Sisäinen auditointi henkilötiedon elinkaaren toteutumisesta.

TARKASTUSOIKEUS

Kyllä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050)


Rajoite

Tiedot voi tarkistuttaa kerran vuodessa maksutta.